Profesionálne uplatnenie

Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave je späté s umeleckým životom na Slovensku. V tomto zmysle nielen absolventi, ale už aj študenti školy účinkujú doma i v zahraničí, pravidelne v cykloch koncertov Slovenskej filharmónie, v Slovenskom národnom divadle, v divadle Nová scéna, v rámci Bratislavských hudobných slávností, medzinárodných festivalov, v divadlách, vo filme,  televíznych seriáloch, rozhlasoch, televíziách, na podujatiach ministerstva školstva, Bratislavského samosprávneho kraja, i pre zahraničné zastupiteľské úrady, Slovenskú národnú radu, prezidentskú kanceláriu a inde.

Väčšina absolventov našla svoje umelecké a pedagogické uplatnenie už počas štúdia alebo po absolvovaní školy. Tí, ktorí sa rozhodli pre ďalšie vzdelávanie, sú úspešní v prijímacom konaní na univerzitné vzdelávanie umelecké, filozofické, pedagogické, právnické, humanitné a pod., zahraničné univerzity im často ponúkajú štipendiá, aby si ich získali.

Počas vyše 100-ročnej existencie, naše Konzervatórium absolvovali stovky umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva, ako napr. Ladislav Chudík, Edita Grúberová, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Dalibor Jenis, Štefan Kocán, Marian Lapšanský, Robo Roth, Nela Pocisková, Helena Krajčiová, Juraj Ďurdiak a mnoho ďalších.