Vedenie školy

Ing. Edmund Hatiar

riaditeľ školy

telefón: 044 5222 005

Mobil: 0911 311 040

e-mail: riaditel@slslhr.sk

 

Ing. Pavel Lukáč

pedagogický zástupca riaditeľa školy

telefón: 0910 978 519

e-mail: zastupca.skola@slslhr.sk

 

Ing.  Tibor Kabzan

vedúci praxe

telefón: 044 5222 005

e-mail: tibor.kabzan@gmail.com

 

Mgr. Marián Pozor

zástupca riaditeľa školy pre školský internát

telefón: 0903 507 593

e-mail: zastupca.internat@slshr.sk