Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Absolvent ŠO Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby môže vykonávať vysoko kvalifikovanú odbornú prácu v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Ide o špecialistu v oblasti výroby dreveného nábytku a montáže drevených konštrukcií. Ovláda kreslenie pomocou CAD kresliacich programov, programovanie CNC strojov a nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení v drevárskej výrobe. Vie vytvoriť cenové ponuky a ekonomické kalkulácie.