operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Spojená škola
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola technická
Súkromná stredná odborná škola