Lesníctvo- lesnícka prevádzka

Absolvent ŠO lesníctvo je spôsobilý vykonávať kvalifikovanú prácu lesníka. Ide o špecialistu v oblasti stredného manažmentu v lesnom hospodárstve. Ovláda problematiku pestovania, ochrany,hospodárskej úpravy lesa, ťažby dreva a ekonomiky lesnéhohospodárstva. Zároveň je odborníkom na problematiku chovu a lovu lesnej zveri. Má možnosť vzdelávať sa aj v oblasti včelárstva. Uplatnenie nachádza  aj v oblasti životného prostredia, obchode s drevom, poskytovaní služieb v lesnom hospodárstve, strojárstve, poľnohospodárstve, farmárstve, arboristike a záhradníctve.