Technik drevostavieb

Absolvent ŠO technik drevostavieb môže vykonávať vysoko kvalifikovanú odbornú prácu v oblasti konštrukcie drevených stavieb. Ide o špecialistu v oblasti navrhovania, konštruovania a realizácie stavieb z dreva.Absolvent ovláda zásady kreslenia a čítania stavebných výkresov, konštrukcie drevených stavieb, problematiku tepelnej, zvukovej a protipožiarnej ochrany stavieb, základy používaných stavebných materiálov a technológií ako aj rozvodov bežných inžinierskych sietí. Ovláda kreslenie pomocou CAD kresliacich programov, programovanie CNC strojov. Pozná fázy investičného procesuod prípravy stavby po jej realizáciu, vie vytvoriť ekonomické podklady.