Škola má viac ako 200 ročné skúsenosti so vzdelávaním profesionálnych lesníkov a takmer 70 ročné skúsenosti s výchovou profesionálnych pracovníkov v drevárskom priemysle na Slovensku. Od roku 1998 je škola certifikovaná medzinárodnou spoločnosťou International education society so sídlom v Londýne. V súčasnosti má škola vynikajúci rating na úrovni A ako "špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami".Škola má vlastné stredisko odbornej praxe s potrebnou technikou a vlastné dielne na praktické vyučovanie.Zabezpečuje praktické vzdelávanie u Lesov SR š.p. aj u súkromných vlastníkov lesa a odborný výcvik v rôznych drevospracujúcich podnikoch.Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na lesníckych a drevárskych fakultách, ale aj na iných typoch vysokých škôl.

Naše top:

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve a drevárstve,

Centrum odborného vzdelávania v cudzom jazyku,

certifikát IES, 

vodičský preukaz (automobil, traktor) v školskej autoškole,

poľovný lístok,

zbrojný preukaz,

rybársky lístok,

preukaz na obsluhu motorových píl v ťažbe a manipulácii dreva dreva (aj študenti drevárskych odborov),

odborné exkurzie,

lyžiarsky kurz,

medzinárodná spolupráca

Výhody školy:

zrekonštruovaná historická budova - sídlo COPaP v lesníctve (LKT 130, 8x trenažér na výuku harvestorových technológií, stolové trenažéry) a drevárstve (kompletné zariadenie stolárskej dielne novou technológiou, počítačová učebňa na výuku CNC technológií) .

zrekonštruovaný  internát ako súčasť školy,

jedáleň - celodenná strava za výhodné ceny,

telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko, atletický areál,

  WiFi,

školské strelnice - vzduchovková (vzduchová pištoľ), laserová, broková a guľová strelnica Červený kút

špeciálne odborné učebne,

vlastná školská autoškola,

vlastné stredisko odbornej praxe,