Stredná odborná škola lesnícka je správnou voľbou pre žiakov, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti lesníctva, pôdohospodárstva alebo strojárenstva. Svojim žiakom ponúka kvalitné odborné vzdelanie v troch učebných a troch študijných odboroch, veľkým bonusom sú 

 • duálne vzdelávanie v odboroch 2413 K mechanik strojov a zariadení (firma MTS, EDM, LKT, R+W a iné) a 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva (družstvá),
 • motivačné štipendium v odboroch 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva a 4524 H agromechanizátor, opravár,
 • autoškola – vodičské oprávnenia B,T,C1
 • zváračská škola -zváranie metódami ZK 311-1, ZK135-1,ZK 111-1,
 • oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
 • oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora (UKT) pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora (ŠLKT) pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača (LPV) pri sústreďovaní dreva,
 • oprávnenie na obsluhu krovinorezu, obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva,
 •  vodičské oprávnenia T, B, C1,
 • poľovný lístok,
 • projektové aktivity a mobility, Erasmus+,
 • odborné stáže v zahraničí, odborná prax v okolitých firmách,
 • Drevorubač junior,
 • školský časopis,
 • efektívne vyplnenie voľného času (široká paleta krúžkov).