mechanizátor lesnej výroby

Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Spojená škola