mechanizátor lesnej výroby

Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Spojená škola