mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia

Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Spojená škola