operátor lesnej techniky

Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Spojená škola