Splavy

V septime a v treťom ročníku chodíme na splav.