Čím sme výnimoční

  • seminár z ekonomiky ako voliteľný predmet (výborná príprava na štúdium na vysokých školách s ekonomickým zameraním)
  • učebne vybavené počítačovou technikou
  • kvalitný pedagogický zbor
  • školský psychológ
  • príjemné prostredie školy a ľahká dostupnosť