Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu - The Duke of Edinburgh's Award

Už päť rokov na našej škole funguje miestne centrum programu The Duke of Edinburgh's Award. Za ten čas úspešne dosiahlo 38 študentov bronzovú úroveň 7 študentov striebornú úroveň. Držíme palce našim piatim statočným, ktorí sa v tomto školskom roku pokúšajú o zlatú úroveň!