Jazykové pobyty

Jazykové pobyty vo Veľkej Británii sú vždy príjemným obohatením výučby angličtiny.