Posilnené vyučovanie angličtiny

Uvedomujeme si, aká dôležitá je kvalitná výuka anglického jazyka. Preto majú aj študenti v nebilingválnom programe posilnené hodiny angličtiny. Naši vyučujúci využívajú rôzne inovatívne metódy vyučovania, pripravujú pre študentov zaujímavé aktivity, súťaže a kvízy, napríklad: Roald Dahl's Day, St. Patrick's Day, Európsky deň jazykov... Okrem toho pravidelne vydávame časopis v anglickom jazyku. Študenti môžu využívať bohatú a stále sa rozvíjajúcu knižnicu anglického jazyka, ale aj moderné metódy vyučovania, okrem iného aj využívanie aplikácií Kahoot, či Quizzes...