Športová činnosť

Naši študenti sa zúčastňujú mnohých športových turnajov: vo florbale, v basketbale, vo futbale, futsale, vo vybíjanej, vo volejbale, v aerobiku, v orientačnom aj cezpoľnom behu, v atletike.