Mimoškolská činnosť

Našim študentom poskytujeme hneď niekoľko možností zmysluplného využitia voľného času. Vedieme krúžky: anglické noviny v anglickom jazyku, tvorba školského časopisu v slovenskom jazyku, environmentálny, krúžok informatiky, matematický, chemický, robotický, florbalový dievčatá/chlapci, krúžok jumpingu, turistický krúžok, pohybové hry v prírode.