mäsiar kuchár

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola potravinárska
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Stredná odborná škola gastronómie a služieb