SOŠ potravinárska poskytuje odborné praktické vzdelávanie s profiláciou na potravinárske odbory a s dôrazom na komplexnú odbornosť a uplatnenie na trhu práce. Urobíme všetko pre to, aby sa z Teba stal vysoko kvalifikovaný odborník stále viac žiadaný „majster remesla“ s perspektívou skvelej profesijnej budúcnosti.

Vysoký dopyt po mladých kvalifikovaných potravinároch v potravinárskom priemysle, ktorý je v našom regióne pomerne rozvinutý, stále rastie. Alebo sa môžeš vydať cestou kreatívca, ktorého práca osciluje na pomedzí biznisu a umeleckej tvorby. Záleží potom len na tebe, akú cestu si vyberieš. Absolventi nadstavbového štúdia majú tiež možnosť pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách.

V odboroch cukrár pekár a potravinárska výroba je možné štúdium v systéme duálneho vzdelávania vo firme TOPEC, a.s., Topoľčany.  Firma poskytuje rôzne benefity, hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov a je zárukou, že praktická príprava na výkon povolania plne zodpovedá požiadavkám praxe.