História Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb sa datuje od 25.5 1969.  V roku 2007 škola sa presťahovala do Košíc na Kukučínovu ulicu 23, kde momentálne sídli. V roku 2009 zmena názvu na Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, Kukučínova 23.

Škola má v správe elokované pracovisko v Rozhanovciach a Viničkách, kde sa nachádzajú odborné učebne, dielne, garáže pre odborný výcvik.

Aké výhody ponúkame?

  • Erasmus
  • Odborné stáže a exkurzie v zahraničí
  • Štipendium
  • Duálne vzdelávanie
  • Rodinné prostredie
  • Vodičák na auto a traktor
  • Barmanský kurz
  • Dobrovoľnícke akcie
  • Množstvo zaujímavých exkurzií
  • Certifikáty

 

Bližšie informácie o živote na našej škole nájdeš tiež na stránke:  https://sospasnavkosice.edupage.org/?