čašník, servírka

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Stredná odborná škola služieb
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Hotelová akadémia Humenné
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel

Stránky