Bystrická hotelka“, ako familiárne voláme našu školu, má dlhoročnú tradíciu v príprave budúcich pracovníkov pre oblasť gastronómie a služieb. Prví učni sa u nás začali vzdelávať už v roku 1845 a až do súčasnosti škola prešla mnohými zmenami. Okrem niekoľkonásobného sťahovania sa menilo aj zameranie školy spojené s rozširovaním o nielen učňovské, ale aj študijné odbory.

V súčasnosti „bystrická hotelka“ ponúka trojročné učebné odbory kaderník, kuchár, čašník – servírka, štvorročné študijné odbory kaderník - vizážista, kuchár, čašník – servírka a päťročný študijný odbor hotelová akadémia. Štvorročné študijné odbory je možné absolvovať formou duálneho vzdelávania s praktickou prípravou v reálnych prevádzkach.

Ťažiskom úspechov našich žiakov je praktická príprava na pracoviskách odborného výcviku – okrem školských zariadení – jedáleň a bufet Okresného úradu Banská Bystrica, kaderníctvo Élève – spolupracujeme so zmluvnými pracoviskami – špičkovými hotelmi a reštauráciami – Hotel LUX, Hotel Národný dom, reštaurácia Angels, reštaurácia Barumka, reštaurácia San Angello, reštaurácia Tri duby Golf Resort, reštaurácia Ancora, Bistro Smartfood a iné. A aby toho nebolo málo, aj počas praktického vyučovania priamo v škole pravidelne varíme s uznávanými kuchármi zo známych reštaurácií.

Poskytujeme duálne vzdelávanie v odboroch kuchár, čašník, servírka, kaderník-vizážista. Nespornými výhodami sú: bezplatné materiálne zabezpečenie počas celého štúdia, práca u odborníkov v najlepších prevádzkach v Banskej Bystrici, mesačné vreckové resp. plat za produktívnu prácu, isté zamestnanie po skončení štúdia. V súčasnosti spolupracujeme s prevádzkami: Hotel Galileo, Donovaly, Bar & restaurant Stodola Donovaly, Donovaly, Hotel Národný dom, Banská Bystrica a kadernícky salón  Salon de Paris, Banská Bystrica.

Najväčším benefitom podľa našich súčasných žiakov je možnosť absolvovať platené zahraničné stáže vo Francúzsku, Švajčiarsku, TalianskuNemecku. A v súčasnosti máme rozbehnuté projekty, ktoré umožňujú žiakom i učiteľom poznávať zahraničnú gastronómiu na odborných stážachvýmenných pobytoch vo Fínsku, na Malte, v Chorvátsku, Taliansku a v Českej republike.

Naši absolventi našli a nachádzajú pracovné uplatnenie v reštauráciách, bistrách, hoteloch, kaviarňach, kaderníctvach na Slovensku i v zahraničí. Niet snáď jedinej prevádzky tohto typu v Banskej Bystrici a jej okolí, kde by ste nestretli nášho súčasného či bývalého žiaka. Presviedčame sa o tom každodenne a sme na to hrdí! A máme aj veľa  tých, ktorí ponúkajú svoje umenie, schopnosti a vedomosti v zahraničí…

SME ŠKOLA, KDE TO ŽIJE. :)

Viac informácií nájdete na našej školskej webstránke https://bystrickahotelka.sk/

Obľúbené videá