čašník, servírka

Hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Stránky