Súkromné konzervatórium  v Nitre oslávilo v školskom roku 2022/2023  20 rokov.

Štúdium na Súkromnom konzervatóriu v Nitre je určené talentovaným žiakom, ktorý ukončili deviaty ročník základnej školy. Štúdium je šesťročné denné. Štvrtý ročník končí maturitnou skúškou a štúdium pokračuje piatym a šiestym ročníkom, ktoré študent ukončí absolventskou skúškou a získava titul Dis.art.

Študenti konzervatória účinkujú v rôznych orchestroch ,predstaveniach, filmoch, seriáloch i muzikáloch. Zúčastňujú sa prestížnych súťaží v oblasti hudby, tanca, spevu, v ktorých sa umiestňujú na popredných miestach. Mnohí absolventi pokračujú v ďalšom štúdiu na univerzitách na Slovensku,v Českej republike, Poľsku, Anglicku, Spojených štátoch amerických.

Príďte sa na nás pozrieť na DOD 2023/24: https://www.konzervatoriumnitra.sk/novinky/286-den-otvorenych-dveri-dod-...