Adventné koncerty v OC Promenáda

Počas dvoch adventných sobôt študenti odboru Hudobno-dramatické umenie, Hudba a Tanec Súkromného konzervatória v Nitre spríjemňovali svojim programom tento sviatočný čas obyvateľom Nitry v OC Promenáda.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim aj ich pedagógom.