Poobedie umenia

Vo štvrtok 24.11. naši študenti vystúpili na koncerte pre zahraničných študentov SPU Nitra.