Opera Čarovná flauta - Brno 2023

V pondelok 13.februára sme podnikli exkurziu do Brna, vychutnali si operu Čarovná flauta v novom sci-fi spracovaní, a návštevili aj skúšky na Konzervatoř Brno.