Uplatnenie a ďalšie štúdium

Študenti konzervatória účinkujú v rôznych orchestroch ,predstaveniach, filmoch, seriáloch i muzikáloch. Zúčastňujú sa prestížnych súťaží v oblasti hudby, tanca, spevu, v ktorých sa umiestňujú na popredných miestach. Mnohí absolventi pokračujú v ďalšom štúdiu na univerzitách na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Anglicku a Spojených štátoch amerických.