Deň otvorených dverí 2023

Deň otvorených dverí na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, ktorý sa uskutočnil 1. februára 2023 od 9:00 na Krčméryho 2, Nitra.