Workshop pantomímy s MILANOM SLÁDKOM

Súkromné konzervatórium v Nitre

srdečne pozýva učiteľov herectva, pantomímy, literárno-dramatického odboru, vysokoškolských pedagógov i nadšencov

na WORKSHOP PANTOMÍMY

pod vedením svetoznámeho míma a pedagóga prof. MILANA SLÁDKA.

 

Pantomimický workshop je zameraný na špecifické prejavy tvorby pantomimických diel, ale aj metodiku ako správne viesť vyučovací proces povinného predmetu Pantomíma na stredných a vysokých školách. Zámerom je vytvorenie platformy pre učiteľov konzervatórií i ZUŠ na ich edukáciu, konfrontáciu, inšpiráciu pri vyučovaní predmetu Pantomíma a jemu príbuzných predmetov. Účelom pantomimického workshopu je zdokonaliť vyučovací proces pantomímy na základe profesionálnych skúseností a zručností prof. Milana Sládka.

Ponúkame Vám trojdňový pantomimický workshop, ktorý povedie prof. Milan Sládek a môžu sa ho zúčastniť učitelia konzervatórií, ktorí vyučujú predmet Pantomíma, učitelia ZUŠ pôsobiaci v odbore literárno-dramatickom, vysokoškolskí pedagógovia, vysokoškolskí študenti divadelného umenia i nadšenci a priatelia pantomímy.

Workshop je zameraný na pantomimické umenie a jeho uplatňovanie vo výchovno-vzdelávacom procese na konzervatóriách a iných umeleckých školách a následná aplikácia nadobudnutých skúseností a vedomostí v praxi.

 

Pantomimický workshop bude prebiehať na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Umeleckým garantom a samotným lektorom bude profesionálny mím a pedagóg prof. Milan Sládek.

Podujatie bude pozostávať z odbornej prednášky, praktickej výučby, diskusie a záverečnej prezentácie. Po hlavnom programe bude nasledovať pantomimické predstavenie prof. Milana Sládka a talkshow o jeho tvorbe a pantomíme ako takej.

 

Podujatie sa bude konať 5. – 7. mája 2023 v Štúdiu 4D, Cabajská 10, 949 01 Nitra,  (Slovenská republika).

Svoju účasť potvrďte vyplnením digitálneho formuláru kliknutím na priložený link

https://lnk.sk/qvar

a zaplatením účastníckeho poplatku do 15. marca 2023 na IBAN číslo účtu:

SK705600000000246107400

Do správy pre prijímateľa uveďte MENO WORKSHOP PANTOMÍMY.

Cena za workshop je 70,- eur.

Poplatok v sebe zahŕňa kurzovné a stravu počas workshopu.

Po vyplnení a zaplatení účastníckeho poplatku bude zaslaný mail s detailnými informáciami o workshope.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.