Spojená škola, Nivy 2, Šaľa s organizačnými zložkami : Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa; Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Nivy 2, Šaľa; Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa bola zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom.

Jednotlivé zložky majú pedagogický proces samostatne riadený a vzniknutý priestor využitý k autonómnemu nastaveniu doterajšieho zamerania aj s možnosťou alternatív nových vzdelávacích systémov.