sociálne siete školy

Víziou Spojenej školy Púchov je vychovať odborníkov vo svojom odbore a zároveň úspešných a spokojných ľudí. Prioritou je odborné vzdelanie v spolupráci s firmami a zároveň dôraz kladieme na získanie mäkkých zručností podľa   7 návykov S. Covey.  

Všetko, čo sa deje na Spojenej škole, I. Krasku Púchov je možné sledovať na facebooku alebo instagramovom účte školy:

facebook: Stredná "Spojená škola Púchov" 

instagram: spojskolapu