Spolupráca s firmami, príprava na VŠ

Škola ma aktívnu spoluprácu s regionálnymi firmami.

Duálne vzdelávanie:

CONTINENTAL

  • opeerátor gumárskej a plastikárskej výroby
  • mechanik- mechatronik

RONA

  • technik sklárskej výroby

Po skončení strednej školy j emoožné pracovať vo firmách, alebo pokračovať v štúdiu naa vysokej škole.