Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov je jedinou svojho druhu na Slovensku. Má dve organizačné zložky:

  • Stredná odborná škola sklárska-len v Púchove je možné získať jedinečné vzdelanie v oblasti práce so sklom, umelecké aj techniké. Úzka spolupráca s firmou RONA, najväčším výrobcom skla na Slovensku. 
  • Stredná odborná škola- technické študijné odbory pripravujúce budúcich odborníkov pre Priemysel 4.0 so zameraním na IT technológie, chémiu, módu, elektrotechniku a logistiku. Úzka spolupráca s firmou Continental a ďalšími regionálnymi spoločnosťami.

Škola kladie podstatný dôraz na získavanie mäkkých zručností inovatívnym vzdelávaním, programom 7 návykov a zahraničnými stážami v rámci programu Erasmus+  

Priamo v areáli školy sa nachádza školský internát