Informačné technológie

2697 K mechanik elektrotechnik

Absolventi získajú:

 • certifikát IES o platnosti vzdelania v krajinách EU
 • maturitné vysvedčenie
 • výučný list
 • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • certifikát CCNA1

Ako informatici sa u nás naučíte:

 • princípy, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí celého počítača vrátane periférnych zariadení, spôsoby komunikácie v systémoch, programové vybavenie PC a základy programovacích jazykov
 • diagnostikovať a odstrániť poruchu na PC
 • pracovať v systéme počítačových sietí rôznych topológií
 • vykonávať údržbu a servis zariadení počítačových sietí
 • pracovať s rôznymi druhmi zariadení výpočtovej techniky
 • navrhnúť riadiace systémy na báze počítačovej techniky rôznych stupňov a náročnosti podľa požiadaviek objednávateľa