Mechatronika

2679 K mechanik-mechatronik

Absolventi získajú:

  • certifikát IES o platnosti vzdelania v krajinách EU
  • maturitné vysvedčenie
  • výučný list
  • vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Mechatronik si môže vyberať

... a je plne kompetentný  pracovať, podnikať na Slovensku alebo v štátoch EÚ, resp. na vysokej škole študovať v oblasti:

  • programovania automatov,  kontrolérov  a mikročipov (roboty a automaty výrobných liniek, automaty riadiacich pracovísk, riadiace jednotky strojov a automobilov, lietadiel) 
  • programovania CNC strojov  (počítačom riadené obrábacie stroje pracujúce samostatne alebo v rámci výrobnej linky),
  • elektropneumatiky a elektrohydrauliky (pneumatické a hydraulické stroje a prístroje ovládané ručne, elektricky alebo počítačom)
  • silnoprúdovej techniky (silnoprúdové rozvody stroje a zariadenia – ich obsluha servis a riadenie aj pomocou automatizačnej techniky)
  • slaboprúdovej techniky (spotrebná elektronika, oznamovacia technika, elektronické riadiace jednotky)