elektromechanik - úžitková technika

Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná odborná škola technická