Absolventi

Absolventi našej školy sa uplatňujú v pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí asistenti v školách, pedagogickí pracovníci v centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže. 

 Naši žiaci  okrem kvalitného vzdelania s plnou kvalifikáciou na profesionálny výkon práce v uvedených profesiách získavajú pevné základy na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách.