sociálno-výchovný pracovník

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Spojená škola
Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux