Vysoké školy, na ktoré sa chystajú naši budúci absolventi

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta

Právnická fakulta

 

Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijné programy: ekonómia a manažment, zdravotníctvo

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky - bakalársky študijný program: manažment

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Študijné programy: učiteľstvo rôznych predmetov, pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca, manažment

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Študijné odbory: psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, ošetrovateľstvo

 

Pedagogická fakulta

Študijné odbory: učiteľstvo pre materské školy, prvý stupeň základných škôl, učiteľstvo rôznych predmetov, špeciálna pedagogika, andragogika, šport

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta zdravotníckych vied

Inštitút manažmentu

Študijné odbory: manažment v turizme a hotelierstve, učiteľstvo, fyzioterapia, manažment verejných služieb, marketingová komunikácia

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

Študijné odbory: podnikanie v cestovnom ruchu a službách, podnikanie v obchode, verejná správa a regionálny rozvoj

 

Trnavská univerzita v Trnave

Študijné odbory: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave