Lucia, obchod a podnikanie

Lucia, absolventka SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, rozpráva o štúdiu na strednej škole, zahraničných stážach a súčasnej pracovnej pozícii na Floride.