Odborné vyučovanie žiakov HA

Ukážka praktického vyučovania žiakov odboru hotelová akadémia na hodine cvičenie technológie prípravy pokrmov.