Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Môžeme sa pochváliť atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a zaujímavých výsledkov. Pracujeme najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Odbory sú dopytovo orientované podľa požiadaviek pracovného trhu a lokality. Uchádzačom o prácu ponúkame dokončenie základného vzdelania, ukončenie vzdelania dokladom o zaučení pre pomocné remeselné odbory, ukončenie vzdelania výučným listom, dvojročnou maturitou a pre dospelých ponúkame kurzy, semináre, besedy.

Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok je škola so stupňovitým vzdelávaním, s kurzami základného vzdelávania, s ukončovaním strednej školy, s maturitným štúdiom a so vzdelávaním pre dospelých.

Súkromná spojená škola poskytuje vzdelanie v oblasti remesiel a služieb.

Škola poskytuje akreditované kurzy pre všetkých dospelých, ktorí si chcú zmeniť, doplniť alebo rozšíriť kvalifikáciu. Zároveň si na škole môžete doplniť vzdelanie, napr. výučný list, maturita a pod. 

Súkromná spojená škola,Biela voda 2,060 01 Kežmarok je zaregistrovaná aj v Európskom zozname firiem.

Súkromná spojená škola,Biela voda 2,060 01 Kežmarok je členom programu  Ambasádorská škola.

Súkromná spojená škola,Biela voda 2,060 01 Kežmarok je členom skupiny JA Worldwide Slovensko.

Súkromná spojená škola,Biela voda 2,060 01 Kežmarok je členom Vnímavá škola.

Súkromná spojená škola,Biela voda 2,060 01 Kežmarok sa zapojila do medzinarodného vedeckého a vzdelavacieho programu GLOBE