krajčír - dámske odevy

Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola obchodu a služieb