Možnosti ďalšieho štúdia na VŠ

Študijné programy:

  • zdravotníckeho zamerania:
  • ošetrovateľstvo, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, dentálna hygiena,  rádiologický technik, technik pre laboratórne a vyšetrovacie metódy, technik pre zdravotnícke  a diagnostické pomôcky, verejný zdravotník, všeobecné lekárstvo a iné.
  • v príbuzných odboroch: 
  • logopédia, špeciálna pedagogika, psychológia, sociálna práca a na všetkých ostatných VŠ
  •  V prípade, že sa po ukončení štúdia rozhodnete pre iné zameranie  ako je zdravotnícke, nie ste nijakým spôsobom obmedzovaní a môžete sa uchádzať o štúdium na Vami zvolenej VŠ.