Profesionálne uplatnenie- praktická sestra

  • v zdravotníckych zariadeniach: na lôžkových oddeleniach, ambulanciách. Pre administratívne činnosti v príjmových kanceláriách, oddeleniach nemocnice a v zdravotných poisťovniach,
  • v sociálnych zariadeniach: v zariadeniach pre seniorov, detských jasliach, domovoch sociálnej starostlivosti, domoch opatrovateľskej starostlivosti, hospicoch, 
  • v privátnej sfére: v privátnych medicínskych centrách, ambulanciách....,
  • v kúpeľných zariadeniach,
  • v EÚ je naše štúdium uznávané a po našich absolventoch je veľký dopyt (v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, v domácej ošetrovateľskej a zdravotníckej starostlivosti).