Kováčstvo

U nás na škole sa môžeš uberať umeleckými odbormi ale aj remeslom ako je zlatníctvo a strieborníctvo, umelecké zámočníctvo a kováčstvo, plošné a plastické rytie kovov. Tak pozri video, ktoré bližšie poukazuje na tvorbu naších kováčov.