Výtvarná príprava - druhý ročník - dištančné vzdelávanie

Nezaháľame s tvorbou ani počas dištančného vzdelávania. Menšia ukážka tvorby našich žiakov druhého ročníku.

Téma: Štylizácia zvieraťa - vyposúvanie do deckej hračky.