výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov

Súkromná škola umeleckého priemyslu